Vad vi gör

Allt Upplyst gör ska få fler att upptäcka det fantastiska yrket elektriker. Därför jobbar vi med att påverka både elbranschen, skolor och beslutsfattare för att skapa en positiv attityd kring yrket och skapa ökad jämställdhet och inkludering i branschen. Vi tänder upp och tar tag i problem samtidigt som vi lyfter fram goda exempel och förebilder. Det gör vi bland annat genom att vi:

Lyfter förebilder

 • I Upplysts sociala medier lyfter vi fram personer och organisationer som bidrar till ökad jämställdhet. Vi vill uppmuntra fler att arbeta för en mer jämställd elbransch.
 • Vi ger också exempel på framgångsrika karriärer inom el- och energibranschen som visar på de spännande möjligheter som yrket ger.
 • Kvinnor som har valt att bli elektriker lyfter vi för att skapa förebilder. På så sätt vill vi inspirera och motivera fler kvinnor att söka sig till gymnasiets El- och energiprogram samt till yrket i stort.

För dialog med skolor och elever

 • Varje år skapar vi riktade kampanjer mot studenter för att välkomna nya elektriker till branschen.
 • Vi för också samtal med ellärare och yrkesvägledare. Till dem har vi tagit fram ett undervisningsmaterial som främjar samtal om att respektera varandras olikheter.
 • Vi deltar också på yrkeslärarkonferenser och samverkar med närliggande utbildningsorganisationer som Elbranschens centrala yrkesnämnd ECY, Elteknikbranschens gymnasieskolor ETG Collage och Installationsbranschens utbildningscenter INSU för att främja utbildningen inom elbranschen och få fler att bli elektriker.

Påverkar elbranschen

 • För att skapa förändring i branschen driver och uppmärksammar vi våra frågor genom exempelvis seminarier på mässor och i Almedalen.
 • Vi utbildar våra respektive organisationer genom att till exempel använda Respekttrappan och utbildar våra valberedningar i att tänka på mångfald vid val av kandidater.
 • Vi driver även våra frågor mot branschens leverantörer för att skapa en mer jämställd arbetsmiljö, till exempel genom jämställda byggbodar och checklistor för gravida.

Följer utvecklingen

Vi följer statistik över antalet kvinnor i vår bransch och hur de siffrorna förändras över tid. Vi genomför även egna undersökningar och kartlägger attityder och behov inom jämställdhetsarbetet i elbranschen. Visste du att…?

 

 • 2020 fanns det 32 543 manliga elektriker (97,6 procent) men bara 790 kvinnliga (2,4 procent).
 • Antalet tjejer som sökt till El- och energiprogrammet har ökat med mer än 50 procent sedan 2016​.
 • Av det totala antalet sökande till El- och energiprogrammet 2022 var 5 procent tjejer.

Har du en idé om hur vi tillsammans kan skapa en elbransch där vi respekterar varandras olikheter? Hör av dig till oss på hej@upplystsverige.se eller skicka ett meddelande på sociala medier!